Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro výzvu Zachraňte Petrkov!

Jaké osobní údaje autorům výzvy poskytujete?

  • Vaše jméno
  • Město/obec
  • Stát
  • Profese
  • E-mailová adresa

Jak budou vaše osobní údaje využity?

  • Podpisem výzvy souhlasíte s tím, že vaše Jméno, Město/obec a Profese budou poskytnuty jako argument orgánům veřejné správy pro podporu záměru výzvy, se kterým jste souhlasili.
  • Podpisem výzvy souhlasíte s tím, že vaše Jméno, Město/obec a Profese budou uvedeny ve veřejně přístupném seznamu signatářů výzvy.

Jak můžete odstranit vaše osobní údaje z této výzvy?

  • Vyplněním krátkého formuláře zde.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje archivovány?

  • Po dobu nezbytně nutnou, než dojde k naplnění cíle výzvy. Nejvýše však po dobu pěti let, poté autoři výzvy vaše osobní údaje smažou a skartují jejich listinnou podobu.