Napsali nám

Dopis od hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka ze dne 10. 6. 2020


Grenoble, 9. května 2020

Vážení,

nedávno jsme zde ve Francii uzavřeli rodinnou dohodu, která se týká sbírky děl Bohuslava Reynka pocházející z velké části od našich rodičů Elizabeth a Jacques Félix-Faure. To proto, abychom se pokusili zachovat tento výjimečný soubor neporušený tak dlouho, jak to bude možné.

V rámci této rodinné dohody chceme podpořit akci Miloše Doležala, protože celá naše rodina žila a vyrostla, z generace na generaci, v duchovní a umělecké blízkosti Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud.

V naší rodině je hodně těch, kteří se v mládí vypravili z Grenoblu do Petrkova, znají ta jedinečná místa, zahradu a okolní krajinu, zásadní místa pro inspiraci obou umělců. A vrátili se z této cesty proměnění.

Naprostá výjimečnost tohoto místa spočívá v tom, že se zde na omezeném prostoru ve skromných podmínkách rozvinula tvorba umělce velmi svobodným a intenzivním způsobem. Navíc dílo, které se zde zrodilo, je dál samo nositelem poezie a umělecké energie nabité emocemi.

Tady v Petrkově se dílo a místo stávají nerozlučnými. A v době, kdy výjimečná práce Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud je přirozeně konfrontována s novými generacemi, kterým chybí spiritualita a které potřebují a hledají silné vazby k přírodě, je podle nás zásadní uchovat spojení s tímto venkovským zámečkem a celým místem a umožnit tak, aby tohle setkání uprostřed Evropy mohli dál zažívat všichni.

....

Olivier Félix-Faure a rodina :

Brigitte, Anne, Laure, Marie-Laure, Juliette, Emanuelle, Nicolas, Bruno, Paul, Loïc, Guillaume, Sonia, Claire, Violaine, Judith, Maud, Frédérique...


Dopis od Association Romarin z Grenoblu:

Vážení,

ze své pozice předsedkyně Sdružení přátel Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka - Romarin a předsedkyně Nadačního fondu Renaud Reynek chci podpořit akci za záchranu Petrkova. Zde ve Francii a zejména v Dauphiné, rodném kraji Suzanne Renaud, bychom si přáli, aby přetrval kulturní a duchovní vliv Petrkova, který byl za života grafika a jeho ženy-básnířky velmi výrazný, navzdory tomu, že režim se jejich umění snažil zatemnit. Vztah této výjimečné dvojice umělců, který se otiskl do duše tohoto místa, ztělesňuje francouzsko-české přátelství a přinesl plody v podobě mnoha kulturních vzájemných vlivů mezi oběma zeměmi zejména v meziválečném období. Do dnešních dnů kontinuitu existence tohoto vztahu zosobňuje Veronika Reynková, jejich vnučka. Dnes je umění Bohuslava Reynka obdivováno a uznáváno a široce zastoupeno v českých galeriích a muzeích. Jedinečnost Petrkova, rodového venkovského zámečku, však spočívá v tom, že byl celoživotním domovem tohoto básníka a grafika a jedinečným zdrojem inspirace jeho tvorby.

Všechny Reynkovy krajiny, biblické scény jsou navždy zasazeny do dvora, zahrady, do nedalekého lesa. Tak to můžeme vidět v dílech reprodukovaných v knihách nebo v odborném katalogu grafického díla. Dům a hospodářské budovy a zahrada - postupně se odtud vytrácely stopy minulosti zestátněného hospodářství - představují výjimečný architektonický celek. Proto velmi doufáme, že Kraj Vysočina bude mít zájem o tento výjimečný dům a že využije této příležitosti a uchová vzácné kulturní dědictví, památník umění a poezie, pro další generace.

Děkuji vám.

Annick Auzimour


Bohuslav Reynek byl jedním z největších českých umělců a spolu se svou ženou ovlivnil trvale českou kulturu. Ani dlouhá desetiletí zákazů a zamlčování nedokázala potlačit význam jejich literárního a výtvarného díla, které má nadčasovou hodnotu. Nezanedbatelný je také kulturní příspěvek jejich synů. Bylo by proto neodpustitelným ignorantsvím nevyužít domu, ve kterém tyto osobnosti prožily svůj život, k vytvoření muzea či galerie prezentující jejich odkaz.

Daniel Kroupa Ph.D. vysokoškolský učitel, filosofická fakulta Universita J. E. Purkyně