Zachraňte Petrkov!
VÝZVA KRAJI VYSOČINA PRO ODKOUPENÍ A SPRÁVU DOMU BOHUSLAVA REYNKA

Petrkov č. p. 13

Prostorná selská tvrz se dvorem a zahradou (vysočinský venkovský zámeček), ale především archa české poezie, literatury i výtvarného umění. Původ stavení sahá do šestnáctého století a v atmosféře tohoto domu vnímáme zcela neidylicky přítomnost několika generací rodiny Reynkových. Málokterý dům a místo měl a má takové vyzařování do české kultury a umění, jako právě tento. Dokonce bychom jej mohli nazvat česko-francouzským kulturním místem paměti. Žil a působil zde básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek, jeho manželka Suzanne Renaudová, francouzská básnířka a překladatelka, a jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. V tomto domě se vydávaly knihy, tiskly grafiky, fotografovalo, překládala vrcholná evropská literatura, rozvíjela spolupráce s předními českými (Josef Čapek) i francouzskými umělci. Dům byl svědkem nacistického rabování i socialistické kolektivizace a dokázal odolat nepřízni dob.

Ač se o Reynkovi píše jako o samotáři a o Petrkovu jako o zapadlé dědině, ve skutečnosti byl básníkův petrkovský domov hojně navštěvován, přitahoval a inspiroval. Důvodem cest a návštěv bylo přátelství, často potřeba poznat z blízka dílo, které se netisklo a nevystavovalo, mnohdy zvědavě navštívit místo-legendu. Z Reynkova domu se tak postupně stalo neoficiální poutní místo. Jeden z výrazných a významných bodů na mapě českých kulturních dějin.

Dnes mnohé zmizelo a i na samotný Petrkov se pozapomnělo. Přesto tento dům patří do českých dějin jako jeho zlatá kapitola a je nezbytné jej zachránit pro budoucnost. Podobně, jako byl svého času uchován dům Karla Čapka na Strži a dnes plní důležitou pamětnicko-výchovnou roli.

Petrkov je vzácná památka, která patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví Vysočiny. Vložené prostředky se časem vrátí zpět i s úroky jako vyšší společenská hodnota. Petrkovský dům bude moci představovat ve svých prostorách naprosto jedinečným způsobem výtvarné a literární dílo Bohuslava Reynka, jeho blízkých i souputníků.

Připojte svůj podpis

Výzvu podpořili

Dana Němcová, psycholožka, přítelkyně rodiny Reynkových | Jiří Škoch, fotograf, Písek | Josef Mlejnek, básník a překladatel, Lípa | Míla Fürstová, výtvarnice, Velká Británie | prof. PhDr. Sylvie Richterová, česká spisovatelka, profesorka bohemistiky, Řím, Itálie | prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha | Mgr. František Skála, sochař, malíř, Praha | Eda Kriseová, spisovatelka, Praha | Annick Auzimour, předsedkyně Sdružení přátel Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka - Romarin, Grenoble, Francie | Xavier Galmiche, Profesor české literatury a středoevropských kultur na univerzitě Paris-Sorbonne, Francie | Stanislas Pierret, diplomate francais, Praha 1987-1989, conseiller de coopération et d´action culturelle Praha 1996-2000, Francie | doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý předseda vlády a Senátu | Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie Výtvarného Umění, Havlíčkův Brod | Andrzej Babuchowski, polský bohemista, novinář a překladatel české literatury, Katowice, Polsko | Jáchym Topol, spisovatel | Robert Blíženec, sedlák, Novohradské hory | PhDr. Jiřina Šiklová CSc. Socioložka, filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha | Antoine Marès, Emeritní profesor dějin střední Evropy na Univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris), Francie | Giuseppe Dierna, bohemista a překladatel, Řím, Itálie | Jiří Padevět, nakladatel a spisovatel, ředitel nakladatelství Academia, Praha | Mgr. Mária Riháková, redaktorka, Bratislava, Slovensko | Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D., historik, filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha | Olivier Félix-Faure, Voieoff Architectu, Francie | Tomáš Jiránek, architekt, krajinářský architekt, Trutnov | Akad. Arch. David Vávra, architekt, Praha | doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., architekt, Kopřivnice | Prof. RNDr, Jiří Bičák, DrSc, dr.hc., universitni profesor, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha | prof. Vladimír Kokolia, malíř a profesor AVU, Praha | prof. PhDr. Miloš Šejn, profesor malířství, 20 let vedoucí ateliéru na AVU v Praze a samostatný výtvarný umělec, Jičín | Marek Eben, herec, moderátor, hudební skladatel, Praha | Zbigniew Machej, spisovatel, překladatel české a slovenské poezie, diplomat, Polsko | PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea - Národního Muzea Praha | Mgr. Jiří Dědeček, básník a písničkář, předseda českého centra mezinárodního PEN klubu, Praha | Arnošt Goldflam, divadelník a spisovatel, Brno | Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha | Josef Kroutvor, historik umění a esejista, Praha | Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury, publicista, Praha | Juliana Jirousová, výtvarnice, Stará Říše | Jan Maxa, Ředitel vývoje pořadů a programových formátů, Česká televize, Praha | Emerit. prof. Akad. soch. Kurt Gebauer, sochař, Praha | prof. PhDr Miloš Štědroň, CSc., hudební skladatel, Brno | prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., katolický kněz a univerzitní profesor, Hradec Králové | ing. Miroslav Zikmund Dr.h.c., cestovatel, spisovatel, Zlín


S omluvou a s díky dalším velkým osobnostem a obecně všem podporovatelům naší výzvy si dovolujeme dále uvést další výčet signatářů, kteří se k našemu záměru přihlásili v prvních dnech vzniku výzvy prostřednictvím e-mailové pošty: 

Kdo už podepsal

Signatáři výzvy

Autoři výzvy

Miloš Doležal

básník

Ljuba Václavová

filmová dokumentaristka

Markéta a Petr Veličkovi

krajinářští architekti